Styre og Komiteer i VHK


 Her finner du kontakt informasjon til styret og de ulike komiteer i Vestfold Harehundklubb.
 


 


 


 

 

Snareveier
 

Styret - Valgkomite - Revisor - Jaktprøvekomite EP/DM - Jaktprøvekomite SP - Jaktprøvekomite ÅP - Sporprøvekomite  - Utstillingskomite

 

 


Hovedstyret
 

 
Verv

 Navn

 E-post

 

Telefon

 Formann  Harald Frøysnes  post@kodalbygg.no  90749152
 Nestformann  Anne Marit Olsen  amarita@live.no  95238208
 Sekretær  Odd Brathaug

 o-brath@online.no

 48155230
 Kasserer  Ingunn Tveitan  ingunntv@gmail.com  99020209
 Styremedlem  Terje Abrahamsen  terje-abrahamsen@hotmail.com  93009842
 Styremedlem  Mats Erik Pettersen  mats-erik.pettersen@vibr.no  94846516
 Styremedlem  Benjamin Abrahamsen  beab@online.no  91706217
 1 Vara  Thomas Nordby  brannmann-thomas@hotmail.com  93495126
 2 Vara  Jan Petter Dalen  dalenjanpetter@yahoo.no  91769914
       
 Materialforvalter  Torger Hvarnes  torger@hvarnes.net  95747666
       

Valgkomité
 
 Øystein Sørhaug oystein.sorhaug@hotmail.no 90869179
 Bjarne Foss bb.foss@hotmail.com 90637785
 Svein H Klausen 41684713


Revisor
 

 Rune Vestskogen
Vara  Johnny Lie


Jaktprøvekomite EP/DM
 

 Andreas Lie andreaslievp@gmail.com 92663482
 Olav Edvardsen andebubulk@gmail.com 95287607
 Gunnar Herland herlandgunnar@gmail.com 92096581

Jaktprøvekomite SP
 
Leder  Roger Johansen silvercreek@silvercreek.no 40084856
 Anne Marit Olsen amarita@live.no 95238208
 Terje Abrahamsen terje-abrahamsen@hotmail.com 93009842
Vara  Harald Frøysnes post@kodalbygg.no 90749152


Jaktprøvekomite ÅP
 

 Thomas Nordby brannmann-thomas@hotmail.com 93495126
 Jørn Svinsholt jorn.svinsholt@re.kommune.no 99693691

Sporprøvekomité
 
 Christian Werth 99104389
 Anne M Olsen amarita@live.no 95238208
 Rolf Espen Dahl 41100225
Vara  Reidar Bakkane 90172285

Utstillingskomité
 
 Reidar Bakkane 90172285
 Julianne Olsen vestfoldhk@outlook.com 93660552
 Anne M Olsen amarita@live.no 95238208
 Frode Moen frode-moen@hotmail.com 41479393
       
   Mathias Solås    
       
 Magne Aasrum 95746819