Statutter for årets hund.Medlemmer av Vestfold Harehundklubb har anledning til å søke om tittel som årets hund i ulike kategorier.
De ulike kategorier er årets utstillingshund, årets støver og småhund og årets sporhund. Det er også for nye championer mulighet for å søke om klubbens championpremie.
Alle søknader må sendes klubbens sekretær innen 1 april .

 

Søknader sendes til sekretær Odd Brathaug på E-post  o-brath@online.no

 

 

 

 

Årets utstillingshund:
 

Hunder som skal konkurrere om årets utstillingshund må:

Være eiet av medlem i VHK

Eier må selv sende inn resultat fra 1 utstilling, regnet fra perioden 1.3.-28.2.

Eier må selv sende  søknad om årets utstillingshund innen 1.4., til klubbens sekretær.

 

Grunnpoeng

Tilleggspoeng l

Tilleggspoeng ll

Tilleggspoeng lll

Exellent            30 p.        

CK/Cert       +10 p.

1 BHK/BTK      + 5 p.

BIG NKK/BIS             + 4

Very Good       20 p.

CACIB         +3 p.

2 BHK/BTK      +4 p.

BIG 2 NKK/BIS 2       + 3

Good                10 p.

R.CACIB     +2 p.

3 BHK/BTK      +3 p.

BIG 3 NKK/BIS 3       + 2

Sufficient           5 p.

 

4 BHK/BTK      +2 p.

BIG 4 NKK/BIS 4       + 1

 

BIR              +4 p.

 

 

Deltatt på VHK-utst. + 5 p.

BIM             +2 p.

 

 

 


 

Årets støver:
 

Hunder som skal konkurrere om årets støver må:

 Være eiet av medlem i VHK den dagen hunden deltok på prøven.

 Eier må selv sende inn resultat fra 1 prøve arrangert i Norge, i tidsrommet 1.9. til 28.02 (29.) og gjelder for det  året prøvesesongen starter. Resultatet sendes til klubbens sekretær innen 1.4.

 

Hunden med høyest konkurransepoeng vinner.

Hare rangeres foran rev.

Ved poenglikhet, rangeres etter lengste losreprise.

 

Dersom en hund har blitt NM-vinner EP, tilfalles den automatisk tittelen ”årets støver”

 


 

Årets småhund:

 

Hunder som skal konkurrere om årets småhund må:

Være eiet av medlem i VHK den dagen hunden deltok på prøven .

Eier må selv sende inn resultat fra 1 prøve arrangert i Norge, i tidsrommet 1.9. til 28.02 (29.) og gjelder for det året prøvesesongen starter.Resultatet sendes til klubbens sekretær innen 1.4.

 

Hunden med høyest konkurransepoeng vinner.

Rangeres i rekkefølge Hare/rev/rådyr/hjort.

Ved poenglikhet, rangeres etter lengste losreprise.

 

Dersom en hund har blitt NM-vinner SP, tilfalles den automatisk tittelen ”årets småhund”.

 


 

 

 

Årets sporhund:

 

Kun resultat fra en prøve teller. Ved poenglikhet vinner den som har best resultat fra prøve nr 2.

 

Poeng beregning

 1 pr med Hederspremie 1 premie 2 premie 3 premie
9 poeng 8 poeng 5 poeng 3 poeng

 

 

 


 

Nye Championer

 

Medlemmer som har hund som har oppnådd N.U.ch  i foregående  kalenderår, eller jaktchampionat i løpet av siste prøvesesong, søker om Klubbens championpremie innen 1.april.

 


 

Magnar Lindstrøm’s Minnepokal

Minnepokalen tildeles klubbens beste hund på VHK’s EP.
Pokalen vinnes til odel og eie av den eier som først får tre napp.


Hvis den ikke er vunnet innen 20 år (2024), vil pokalen tilkomme den som først fikk to napp.