Vestfold Harehundklubb ble feiret lørdag 5 september på Fjellvang i Stokke. Kveldens konferansier var Andreas Lie som fikk trimmet våre lattermuskler.
Agendaen for kvelden var innholdsrik og mange skulle hedres og premier skulle deles ut  Odd Brathaug skulle ta oss igjennom 50 år med historie for klubben i en kortfatet versjon og jubileumsbøker skulle deles ut. Odd Brathaug og Per Ivar Ormestad som på klubbens årsmøte ble opptatt som nye æresmedlemmer fikk sine æresmedlembevis utdelt. Hederstegn skulle deles ut til personer som har gjort en stor innsats for klubben over mange år. Julianne Olsen, Arild Eftedal, Per Morten Abrahamsen, Frode Moen og Harald Frøysnes ble tildelt hederstegn denne kvelden. Ytterligere to medlemmer skal få utdelt hederstegn ved en senere anledning, da disse ikke var til stede.
Arild Nygård deltok på festen og var NHKF representant. Han holdt noen velvalgte ord om klubben og overekte klubben en blomst. Videre så skulle et nytt æresmedlem til NHKF utnevnes og det var ikke overraskende at dette var Anne Marit Olsen. Og Nygård kunne lese opp en imponerende CV som Anne Marit har skaffet seg alle disse år med hundarbeid. Tusen takk til Anne Marit.

Premier ble delt ut fra de åpne prøvene og premier til nye championer ble delt ut. Premier til årets hunder ble delt ut. Og klubbens nye championer ble fikk sine bevis.

 

Trekning av lotteriet. Følgende vinnere

 

Royal canin hundefor: Roar Holt
Royal canin hundefor og bag: Torgeir Berge
Royal canin hundefor: Per Eddie Moljord
Revevarsler fra MTM skogservice: Gunnar Herland
Vaskemidler fra MTM skogservice: Roar Holt
Slirekniv fra Bjørns jakt og fiske: Agneta Arvidsson
Flåkniv fra Bjørns jakt og fiske: Gunnar Herland
Slirekniv fra knivmaker Reidar Dreng: Mats-Erik Pettersen
Verktøysett fra Tecos: Odd Brathaug
Aklima superwool sett: Tom Halvorsen
Glassbolle fra Magnor: Bodil Sørhaug
Glassbolle fra Magnor: Bent Magne Skogen
Superundertøy fra Brynje: Julianne Olsen
«Bærbar» fra Sem fengsel: Thomas Nordby
Øks fra Villmarksliv: Ingunn Tveitan
Tracker hundepeiler fra Dokka elektronikk:  Roar Holt

 


Gjestene ankommet

 

 

 

 

Leder Harald Frøysnes ønsker alle velkommen
 


Straks klart for middag

 


Praten går

 


Kveldens dirigent og konferansier Andreas Lie.

 

Thomas, Mats-Erik og Benjamin hadde full kontroll på kjøkkenet.

Maten serveres
 

 

 

 

Mange munner å mette.
 


Leder Harald Frøysnes får overlevert bloms fra forbundet ved Arild Nygård

 


Anne Marit og Olaf Olsen

 

Andreas Lie kom med noen betraktninger omavOdd Brathaug som fikk i gang latteren.
 

Odd leser opp jubileums beretningen
 

Mange navn skulle nevnes

 


Dessert og noe å drikke etter maten

 


 

 


Per Ivar Ormestad fikk sitt æresmedlem diplom

Odd Brathaug fikk sitt æresmedlem diplom

 

Julianne Olsen fikk hederstegn for sin store innsats for klubben over mange år.

 

Arild Eftedal fikk hederstegn for sin store innsats for klubben over mange år.

 

Per Morten Abrahamsen fikk hederstegn for sin store innsats for klubben over mange år.

 


Frode Moen fikk hederstegn for sin store dommer innsats for klubben over mange år.

 


Heders tegn til Harald Frøysnes.

 


Arild Nygård skal utnevne nytt æresmedlem i NHKF

 

Her leses opp den imponerende CV som Anne Marit Olsen har

Og her står Anne Marit med beviset. Æresmedlem

 

Frode moen med premie fra ÅP prøver

 

Ingar med premie fra ÅP

 


Tom Thunberg med 2 premier fra ÅP

 

Odd med premie fra ÅP prøver

 


Mats-Erik med premie fra ÅP prøve

 


Røsholt med premie fra ÅP prøve

 


Svein Klausen med premie for ny Jch

 

Mats-Erik med premie for ny Jch


Odd med premie for ny Jch

 

Julianne Olsen med premie for ny Uch


Roger Johansen med premie for årets utstillingshund

 


Ingunn Tveitan med premie for årets småhund

 


Mats-Erik med premie for årets støver

 


Ingunn Tveitan med premie for ÅP prøve

 

Thomas Nordby med Magnar Lindstrøm`s minnepokal

 

Roger Johansen med dommerkniven for 2019/2020 sesongen.

 

Leder for NHKF Arild Nygård fikk kopp og jubileumsbok av leder for Vestfold Harald Frøysnes


 

God stemning

 

 

Det ble masse harehund prat

 

Smil og atter smil og kvelden var ble hyggelig.

 

Straks klart for trekning av lotteri.

 

Odd kaster pil

 

Trekning av lotteri via pilkast. Her kaster Per Ivar

 


Hovedpremien

 

Blide gutter

 


Trekning av lotteri

 


Velfortjent ros til Benjamin, Thomas og Mats-Erik for vel gjennomført fest