Informasjons side DM 2022 Vestfold

Velkommen til Vestfold og DM 2022

Her vil nyttig informasjon bli lagt ut fortløpende vedrørende DM 2022.
Ekvipasjer som meldes på og blir tatt med i startfeltet skal sende web ansvarlig bilde av hund og eier som skal brukes til presentasjon og i dreiebok.

 

Program

Onsdag 2 november.
Innlosjering på Furulund fra kl 15.00. Det vil bli servert suppe (3 forskjellig) med brødblingser fra klokken 17.00.
Dommermøte ca kl 18.30. Og trekning av dag 1 ca kl 19.00
Sosialt frem til Furulund stenger kl 22.00. Da trekker vi til våre hytter.
Husk og sett frem termoser for påfylling.


Torsdag 3 november.
Frokost med nistesmøring fra 0530.
Avreise umiddelbart etter frokost. Ca 45 minutter kjørevei fra stamkvarter og til oppmøteplass i Svarstad.
Det vil bli servert suppe (3 forskjellig) med brødblingser fra kl 15.00 og utover når dommere og ekvipasjer kommer inn.
Dommermøte vil bli avholdt så straks alle resultater er registrert. Ca kl 18.30.
Jegermiddag klokken 20.00 med påfølgende trekning for dag 2.
Sosialt fram til sengetid
Husk og sett frem termoser for påfylling.

 

Fredag 4 november.
Frokost med nistesmøring fra 0530.
Avreise umiddelbart etter frokost. Ca 45 minutter kjørevei fra stamkvarter og til oppmøteplass i Svarstad.
Det er utsjekking av hytter klokken 12.00. Så det er viktig at alle som bor på Furulund pakker ut av hytten før avrise til prøveterreng.
Om ikke så må det betales for ett døgn ekstra.
Når ekvipasjer kommer tilbake til stamkvarter er Furulund kr åpen og hver enkelt bestiller og sørger for mat selv.
Dommermøte er etter at alle papirer er levert og registrert og premieutdeling vil være ca kl 20.00.

 

For dommere under DM.
Dommere som overnatter på Furulund må levere jaktprøveprotokoll til sekretariatet i kjelleren fortløpende når disse er ferdig utfylt. .
De dommere som ikke stiller på Furulund må sende bilde av jaktprøveprotokoll på tlf 400 84 856.
Dommere som har dømt men ikke er til stede på Furulund men sendt jaktprøveprotokoll må være tilgengelig på tlf i etterkant. Da med tanke på spørsmål i forholdt til bedømmelsen. Og det oppfordres til at dette prioriteres sånn at tidsskjema overholdes.
Etter fredagens bedømmelse og hjemkomst til stamkvarter så bestiller dommere valgfri mat med drikke og dette noteres på klubbens regning.       

Prøveadministrasjon
Roger Johansen.
Prøvens leder, sekretær, informasjon og påmelding. dreiebok ansvarlig og dogweb resultat ansvarlig. Tlf 400 84 856

Per Ivar Ormestad.
NKK representant. Tlf 908 89 562

Arild Eftedal.
NKK vara representant. Tlf 911 91 119
 

Andreas Lie. Olav Edvardsen. Gunnar Herland
Ansvarlig for terreng og dommere. Tlf Andreas Lie 926 63 482

 

Stamkvarter.
Furulund kro & Motel. Stokke Ravei 158. 3160 Stokke.  Link til hjemmeside.

Overnattings .
Klubben har holdt av alle hytter på Furulund. Og vi kontakte alle involverte til prøven om hvem som skal overnatte innen 20 oktober.
Dette for å si fra oss hytter vi ikke trenger.   

 

Påmelding og betalinger.
Påmelding skjer på WEB.