Aktivitetsplan


Her finner du informasjon om de ulike aktiviteter som klubben tilbyr utover sesongen

 


 

Møter - samlinger - treff

  Dato, tid, sted Agenda Annet  
Årsmøte
 
Årsmøte saker
Bevertning
 


Medlemsmøte
 
25.04.2024
 
Medlemsmøte
Pemieutdeling
Bevertning


NHKF RS

 

 


 

RS saker


Dommersamling
 

 

Dommer oppdatering
 

Mer informasjon kommer

 


 

Utstillingstrening - Ringtrening

Dato Kontakt/Påmelding Sted og Tid
Beløp
 
 


17.04.2024

24.04.2024

 

Per Morten Abrahamsen
Tlf 97520813
abrahamsen.pm@gmail.com
Ved Stokke pukkverk
Start kl 18.00 begge kvelder
Kr 50 pr kveld
Betales ved fremmøte
Ingen påmelding. Bare å møte opp

31.07.2024
07.08.2024
 

 

Per Morten Abrahamsen
Tlf 97520813
abrahamsen.pm@gmail.com

Ved Stokke pukkverk
Start kl 18.00 begge kvelder
 
Kr 50 pr kveld
Betales ved fremmøte
Ingen påmelding. Bare å møte opp


Jaktprøver

Dato Kontakt  Sted Påmelding/Beløp Frist
Kommer Styret
Roger Johansen
Klubbmesterskap
Støver
 
Meldes på som ÅP

 


15.11.2024

 

 

Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
 Gurannveien 48
3089 Holmestrand
 
Tlf. 40084856
sp@vestfoldharehundklubb.no

15.11.2023
Klubbmesterskap.
Småhund

Meldes på som SP01.01.2024

28.02.2024
og
01.09.2024
23.12.2024
 

 


Vestfold Harehundklubb
Bjørnar Brudal
Laskenveien 51
3214 Sandefjord
Tlf 95155168
bbruda@hotmail.no

 

ÅPEN
hare,rev,
rådyr fra 1/9

Vestfold

 

 

Kr 500,-
Medlemmer kr 300
Påmelding kun web

 

1 dag


21.11.2024
22.11.2024

 

Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
 Gurannveien 48
3089 Holmestrand
 
Tlf. 40084856
ep@vestfoldharehundklubb.no

 

NM støver

 

 


11.11.2024
15.11.2024


Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
Gurannveien 48
3089 Holmestrand
Tlf. 40084856
sp@vestfoldharehundklubb.no

 

SP
Småhundprøve
Bevegelig
 

 

Kun web  påmelding
Begrenset deltagelse
 


Rådyrrenhets prøve RR

Dato Kontakt  Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist


01.01.2024

28.02.2024
og
01.09.2024

23.12.2024

 

 

 

Vestfold Harehundklubb
Bjørnar Brudal
Laskenveien 51
3214 Sandefjord
Tlf 95155168
bbruda@hotmail.no

RR


Vestfold

 


Påmelding kun web
 
1 dag


Blodsporprøver -  Bevegelig

Dato Kontakt  Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

01.01.2024
30.06.2024


Vestfold Harehundklubb

Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no


 Vestfold

 

 

Påmelding WEB

1 uke


01.07.2024
15.12.2024

Vestfold Harehundklubb

Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no


 Vestfold
Påmelding WEB 1 uke

Fersksporprøve - Bevegelig
Dato Kontakt Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

29.06.2024 

Vestfold Harehundklubb

Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no


 

Vestfold Kr 400/300,-
Påmelding WEB
15.06. 2024


Blodspor Ordinær - Samlet

Dato Kontakt Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

01.07 til 13.08
2024
 

 Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 Vestfold
Kr 400/300
Begrenset deltagelse
Kontonr.: 0530.51.15225
Påmelding WEB
20.06.2023

 

Utstillinger

Dato Kontakt Sted/Dommer Påmelding/Beløp Påmeldings frist
 

28.04.2024

 

 

Roger Johansen
Tlf  40084856

utstilling@vestfoldharehundklubb.no

Håsken

Vår utstilling
Gunnar Furvik


WEB påmelding


 
WEB 09.04.2023

 


11.08.2024

 

Roger Johansen
Tlf  40084856

utstilling@vestfoldharehundklubb.no

Høst ustilling
 
WEB påmelding