Styre og Komiteer i VHK


 Her finner du kontakt informasjon til styret og de ulike komiteer i Vestfold Harehundklubb.
 


 


 


 

 

Snareveier
 

Styret - Valgkomite - Revisor - Jaktprøvekomite EP/DM - Jaktprøvekomite SP - Jaktprøvekomite ÅP - Sporprøvekomite  - Utstillingskomite

 

 


Hovedstyret
 
Tittel Navn E-post Telefon
Formann Leif S. Andersen bnanders@online.no 92248351
Nestformann Per Ivar Ormestad per_ivar_ormestad@hotmail.com 90889562
Sekretær Odd Brathaug

o-brath@online.no

48155230
Kasserer Harald Frøysnes post@kodalbygg.no 90749152
Styremedlem Per Morten Abrahamsen abrahamsen.permorten@gmail.com 97520813
Styremedlem Mats Erik Pettersen me_pettersen@hotmail.com 94846516
Styremedlem Benjamin Abrahamsen beab@online.no 91706217
1 Vara Terje Abrahamsen terje-abrahamsen@hotmail.com 93009842
2 Vara Anne Marit Olsen amarita@live.no 95238208
       
Materialforvalter Torger Hvarnes torger@hvarnes.net 95747666
       

Valgkomité
 
Svein H. Klausen 41684713
Gunnar Johansen
Frode Moen 41479393


Revisor
 

Rune Vestskogen
Vara Johnny Lie


Jaktprøvekomite EP/DM
 

Andreas Lie andreaslievp@gmail.com 92663482
Olav Edvardsen
Vidar Hegdahl vidar2011@hotmail.com 90073640
Helge Røsholt helgerosholt@gmail.com 91327239

Jaktprøvekomite SP
 
Anne Marit Olsen amarita@live.no 95238208
Tom Thunberg tomthun@online.no 99605699
Anders Kjær 91177296
Svein Hildenes 41129734


Jaktprøvekomite ÅP
 

Mats Erik Pettersen me_pettersen@hotmail.com 94846516
Ingar Lie  tallalie@online.no 90958907
Jørn Svinsholt jorn.svinsholt@re.kommune.no 99693691

Sporprøvekomité
 
Christian Werth 99104389
Anne M Olsen amarita@live.no 95238208
Reidar Bakkane

Utstillingskomité
 
Christian Werth 99104389
Julianne Olsen julianneols1@hotmail.com 93660552
Bjarne Foss
Frode Moen 41479393
       
  Mathias Solås    
       
Magne Aasrum