Vestfold Harehundklubbs hovedsponsor

 

 

Vestfold Harehundklubb ønsker velkommen til distriktmesterskap 2019 distrikt 5

 

 

Uttak og rangering til DM distrikt 5 er gjort ut i fra gjeldende regler og hundene rangeres slik, i prioritert rekkefølge:
1. NJ(D)CH, eller hund som er
kvalifisert til NJ(D)CH, yngre enn 9 år på prøvedagen. Hvis flere enn 25 hunder er påmeldt rangeres eldre foran yngre.
Supplerende tekst til punktet ”kvalifisert” Dette gjelder hunder som har de nødvendig premieringer for NJ(D)CH men som ikke har dette synelig i dogweb når påmelding til DM har utløpt. Godkjent dokumentasjon må fremlegges i forbindelse med påmelding.
  
 
2. Hunder som mangler 1. premie i ÅP på barmark for å oppnå NJ(D)CH/hunder med 2 x 1. premie ÅP i Norge på hare. Rangering som ved vanlig EP, dvs. yngre rangeres foran eldre.
Supplerende tekst til dette punktet. Dette omhandler hunder som f. eks har deltatt på rasemesterskap og har 1 ÅP og 1EP men alle premier på snø og med det, mangler barmark for å fylle kravene til NJ(D)CH.
Og hunder som har 2 x 1 ÅP uansett mark. For alle hunder i denne kategori, så går yngre foran eldre.
Her skal også hunder som oppfyller kravene til premiering og som er over 9 år tas med

3. Hunder med 1 x 1. premie ÅP på hare i Norge. Yngre rangeres foran eldre.

4. NJ(D)CH 9 år eller eldre. Yngre rangeres foran eldre.

 

 

 

 

Deltagerliste for DM 2019 distrikt 5

Rase

Hund

Eier

   
1
Schweizerstøver
 

  N SE J(D)CH RR N UCH


Vilma

Født:
12.03.12

 

Frorud, Steinar
   
2
Finkstøver

N, J(D)CH

 

Oe Embla

Født:
16.05.12
 

Edvardsen, Olav
   
3
Finkstøver
 

N J(D)CH RR EH.

 

Sanna

Født:
30.03.13

 

Nygård, Robert
   
4
Finskstøver
 

RR N J(D)CH

 

Sandåsfjellet's Manta

Født:
22.05.13

 

Vestby, Fred
   
5
Finskstøver

N J(D)CH


Bloksbergs Stella

Født: 21.02.14

Danielsen, Sjur
   
6
Finskstøver
 

Er bekreftet kvalifisert til N J(D)CH
 

 Bloksbergs Thea

 Født:
21.02.14

 

Klausen, Svein H
   
7
Finskstøver
 

N J(D)CH

Bagskjuldalen's Zico

Født: 10.06.14

 

Øfstaas, Hans Kristian
   
8
Dunker
 

N SE J(D)CH

Tanja

Født:
20.02.15

 

Kvisler, Øystein
   
9
Finskstøver
 

N J(D)CH RR


Brodern's Ak Clinte

Født:
25.02.15

 

Kjernsholen, Dag Olav
   
10
Finskstøver
 

N J(D)CH


Mina

Født:
18.03.15

 

Gjerpen, Gaute
   
11
Luzernerstøver
 

RR N UCH N J(D)CH

 

Tøff

Født:
27.04.15

 

Martinsen, Bjørn
   
12
Dunker
 

N SE J(D)CH RR N UCH

 

Solvoll's Sella

Født:
03.05.15

 

Andersen, Jonny
   
13
Finskstøver
 

N SE J(D)CH N SE UCH RR

 

Hagheimen's Soili


Født:
05.05.15
 

Sundtveten, Gjert André
   
14
Finskstøver
 

N J(D)CH RR


Slåttemyra's Jesper


Født: 07.06.15

 

Steen, Terje
   
15
Finskstøver
 

Er bekreftet kvalifisert til N J(D)CH


 
Bloksbergs Kai III 

Født:
15.10.15

 

Danielsen, Magnus
   
16
Finskstøver
 

RR N J(D)CH


ST-Tira

Født:
22.12.15

 

Holden, Geir
   
17
Finskstøver
 

N SE J(D)CH RR

Maya


Født:
10.06.16

 

Unnestad, Olav Edgar
   
18
Finskstøver
 

 

RN Jeppe


 Født:
04.12.15

 

Pettersen, Mats-erik

 

   
19
Finskstøver
 

Bagskjuldalen's Zakki

Født:
10.06.15

 

Pettersen, Rune
   
20
Finskstøver
 

Bagskjuldalen's Hølynpøly

Født:
10.06.15

 

Ouff, Terje
   
21

Finskstøver

 

Bagskjuldalen's Felix


Født:
10.06.14

 

Johannesen, Espen Ullberg
   
22
Finskstøver


 FA Raisa

Født:
18.04.14

 

Nordby, Thomas
   
23
Dunker
 

Mt Stella


  Født:
20.05.13

 

Aasrum, Magne

   
24
Dunker

F M Skogslarmen til J O


  Født:
06.05.13

 

Moen, Frode
   
25

Hamiltonstøver
 

Frisko

Født:
22.07.12

 

Hansen, Knut Erland
  Reserver
1

Hamiltonstøver
 

Mølledammens Zenta 

Født:
02.05.12

 

Berby, Marius
   
2
Hygenhund
 

LARA Av Holmerud


Født:
15.04.10

 

Skoglund, Jørn
 
3
Dunker
 

Tilla


Født:
20.04.15

 

Lie, Ingar Tallakstad
   
4
Finskstøver
 

Fb Katri  

 

Født: 01.05.11

 

Grytnes, Gunnar